Riêng tháng 10/2023 xuất khẩu đạt 608,79 triệu USD, giảm 8,8% so với tháng 9/2023 nhưng tăng mạnh 99,8% so với tháng 10/2022.
Trung Quốc vẫn là thị trường chính của rau quả Việt Nam xuất khẩu, chiếm trên 66% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước. Trong 10 tháng năm 2023, xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt gần 3,19 tỷ USD, tăng mạnh 164,7% so với cùng kỳ năm 2022; riêng tháng 10/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 434,87 triệu USD, giảm 11,5% so với tháng 9/2023 nhưng tăng mạnh 196,5% so với tháng 10/2022.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Mỹ đạt trên 212 triệu USD, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 4,4%; Hàn Quốc đạt 187,36 triệu USD, tăng 25,2%, chiếm 3,9%; Nhật Bản đạt 150,56 triệu USD, tăng 6,6%, chiếm 3,1%; Thái Lan Lan đạt 132,07 triệu USD, giảm 14%, chiếm 2,7%...
Nhìn chung, xuất khẩu rau quả sang đa số các thị trường trong 10 tháng năm 2023 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu rau quả 10 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/11/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường xuất khẩu rau quả 10 tháng năm 2023
 

Nguồn: Vinanet/VITIC