Riêng tháng 5/2024 ước đạt 67.711 tấn, tương đương 370,34 triệu USD, giá trung bình 5.469 USD/tấn, tăng 1% về lượng, tăng 3,3% kim ngạch và tăng 2,2% về giá so với tháng 4/2024; còn so với tháng 5/2023 thì tăng 17,9% về lượng, tăng 8,8% kim ngạch nhưng giẩm 7,7% về giá.
Hạt điều xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm trên 26% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 75.072 tấn, tương đương gần 400 triệu USD, tăng 30,2% về lượng và tăng 19,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023, giá xuất khẩu sang thị trường này giảm 8,4%, đạt trung bình 5.328 USD/tấn. Riêng tháng 5/2024 xuất khẩu sang Trung Quốc 17.967 tấn hạt điều, tương đương 96,14 triệu USD, giảm 0,3% về lượng, giảm 0,03% về kim ngạch so với tháng 4/2024; so với tháng 5/2023 thì tăng 21,2% về lượng, tăng 12,8% về kim ngạch nhưng giảm 7% về giá.
Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc đạt 53.334 tấn hạt điều, thu về 289,74 triệu USD, tăng 76,7% về lượng và tăng 45,7% về kim ngạch so với cùng kỳ; xuất sang thị trường Hà Lan 22.088 tấn, tương đương 122,03 triệu USD, tăng 9,3% về lượng và tăng 1% về kim ngạch; Đức 9.224 tấn, tương đương 48,67 triệu USD, tăng 46,9% về lượng và tăng 35,5 % về kim ngạch. 

Xuất khẩu hạt điều 5 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt điều 5 tháng đầu năm 2024 tăng cả lượng và kim ngạch

 

Nguồn: Vinanet/VITIC