Riêng tháng 9/2021 xuất khẩu hạt điều tăng 8,9% cả về lượng, tăng 9,2% kim ngạch và giá tăng 0,3% so với tháng liền kề trước đó, đạt 51.287 tấn, tương đương 341,11 triệu USD, giá 6.651 USD/tấn.
Top 3 thị trường lớn nhất tiêu thụ hạt điều của Việt Nam đó là Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan; trong đó xuất khẩu sang Mỹ 133.070 tấn, tương đương 777,29 triệu USD, giá 5.841,2 USD/tấn, tăng 9,7% về lượng, tăng 0,5% về kim ngạch nhưng giảm 8% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 31% trong tổng lượng và chiếm 29,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 29,2% về lượng, tăng 51,7% về kim ngạch và tăng 17,4% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 59.988 tấn, tương đương 443,57 triệu USD, giá 7.394 USD/tấn; chiếm 14% trong tổng lượng và chiếm 16,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Hà Lan tăng 15,2% về lượng nhưng sụt giảm 2,9% kim ngạch và giảm 15,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 53.072 tấn, tương đương 290,75 triệu USD, giá 5.478 USD/tấn; chiếm 12,4% trong tổng lượng và chiếm 10,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.

Xuất khẩu hạt điều 9 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt điều sang các thị trường 9 tháng năm 2021

Nguồn: Vinanet/VITIC