Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2022 xuất khẩu hạt tiêu giảm cả khối lượng, kim ngạch và giá so với tháng 4/2022, với mức giảm tương ứng 11,3%, 13,7% và 2,7%, đạt 21.844 tấn, tương đương 98,4 triệu USD, giá trung bình 4.504 USD/tấn.
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022 cả nước xuất khẩu 99.542 tấn hạt tiêu, tương đương 460,54 triệu USD, giá trung bình 4.626,6 USD/tấn, giảm 18% về lượng nhưng tăng 21,3% về kim ngạch và tăng 47,9% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 25.899 tấn, tương đương 127,97 triệu USD, chiếm 26% trong tổng lượng và chiếm 27,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, tăng 4,5% về lượng, tăng 52,3% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021, giá tăng mạnh 45,8%, đạt 4.941 USD/tấn.
Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường EU chiếm 15,2% trong tổng lượng và chiếm 16,7% trong tổng kim ngạch, đạt 15.159 tấn, tương đương 76,91 triệu USD, giá 5.074 USD/tấn, tăng 11,9% về lượng, tăng mạnh 55,6% về kim ngạch, giá tăng 39% so với cùng kỳ năm 2021.
Xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ cũng tăng mạnh 40,9% về lượng, tăng 97,3% về kim ngạch, giá tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 8.293 tấn, tương đương 37,28 triệu USD, giá 4.495,6 USD/tấn, chiếm trên 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh so với 5 tháng đầu năm 2021.

Xuất khẩu hạt tiêu 5 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ) 

Xuất khẩu hạt tiêu 5 tháng đầu năm 2022 giảm khối lượng nhưng tăng kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC