Do tài liệu mời thầu gửi cho Thương vụ bằng tiếng Ả Rập (đang được Thương vụ thuê dịch sang tiếng Anh) và thời gian mở thầu vào ngày 14/2, Quý Doanh nghiệp quan tâm có thể liên lạc trực tiếp với GASC hoặc với Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập theo địa chỉ dưới đây để có thêm thông tin và nhận bản dịch tiếng Anh.
Tổng cục Cung ứng hàng hóa, Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập:
- Địa chỉ: 99 Kasr El Ainy St., Downtown, Cairo, Egypt
- Điện thoại: (+20) 27960677 - 27960766
- Fax: (+20) 27960711
- Trang thông báo mời thầu: http://www.msit.gov.eg/details.html?topicID=1951
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập:
- Địa chỉ: 23 Mohamed El Ghazali St., Dokki, Giza, Egypt
- Điện thoại: (+20) 233366598
- Mobile/Whatsapp: (+20) 122 124 8986
Doanh nghiệp/độc giả vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.
Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập

Nguồn: vietnamexport.com