Thông tin cụ thể về sản phẩm:
1. Rượu Hoshitori
2. Rượu The Kokki -Obi Label-
(Thông tin cụ thể doanh nghiệp xin vui lòng tham khảo file đính kèm)
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng đáp ứng yêu cầu có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản theo email: van.moit.jp@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với Doanh nghiệp theo thông tin sau:
Mr. Masatoshi Yoneda

Nguồn: vietnamexport.com