Chi tiết như sau:
Công ty Áo đang tìm kiếm nhà sản xuất viên nén gỗ, có chứng chỉ SGS cập nhật / mới. Đơn hàng đầu tiên dự kiến là 4.000 tấn. Giá yêu cầu là dưới 290 EUR/tấn (giá CIF cảng Koper, Slovenia).
Quý Doanh nghiệp quan tâm, xin liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Áo:
Điện thoại: +43 1 367 1759
Fax: +43 1 367 1759
Email:at@moit.gov.vn./.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Áo (Kiêm nhiệm Slovenia)