Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu và khả năng đề nghị liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất Hungary qua địa chỉ liên lạc sau:
Sanatmetal Kft.
Add: 5 Faiskola st. 3300 Eger, Hungary
Fax: 00-36-36-512-932
Contact person: Mrs. Kinga Hisztay - International sales assistant
Mobilphone: 00-36-30-181-98-21
E-mail: khisztay@sanatmetal.hu
Web: www.sanatmetal.hu
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hungary