Công ty Việt Nam có khả năng xuất khẩu mặt hàng này đề nghị điền thông tin vào Form hồ sơ doanh nghiệp và gửi lại Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản theo email : jp@moit.gov.vn.
Thông tin chi tiết về cơ hội giao thương, xem tại file đính kèm.

 

Mau-ho-so-DN-2mHBF-e2r3y.docx

 

 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản