Doanh nghiệp, độc giả xem chi tiết danh sách ở file đính kèm.

 

List of Israeli companies - March 2023.docx

 

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Israel