Doanh nghiệp quan tâm, xem chi tiết tại file đính kèm.

 

List of Israel companies_November_2022.docx

 

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Israel