Doanh nghiệp quan tâm, xin vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

 

Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu cà phê (2022).docx

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria (kiêm nhiệm Mali, Senegal, Niger