Doanh nghiệp quan tâm, xin vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

 

Danh sach DN nk nong sản.docx

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria