Doanh nghiệp tại New Zealand mong muốn tìm kiếm nhà cung cấp từ Việt Nam cho một số sản phẩm như sau:
1. Bảng từ bằng chất liệu sứ và acrylic trên thép (Magnetic whiteboards in both porcelain and acrylic on steel)
2. Bảng từ bằng kính (Magnetic glass boards)
Thông tin doanh nghiệp tại New Zealand:
ALEX Distributors (Website: alexnz.co.nz)
Director: Mr. Des Thomas
Địa chỉ: 45 Scott St, Hawera 4610, New Zealand
Mobile: +64 21717965 / Phone: +64 62787349
Email: des@alexnz.com
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại New Zealand