Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể gửi catalogue giới thiệu công ty, sản phẩm đến Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email: dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết.
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria