Hình thức socola là sản phẩm thương mại, mục đích cung ứng đại trà tại các siêu thị lớn tại Việt Nam.
Đôi tác Bỉ sẽ sang Việt Nam vào tháng 7 hoặc tháng 8 để gặp và trao đổi trực tiếp với đối tác Việt Nam.
Doanh nghiệp Việt Nam nào có nhu cầu hợp tác phân phối socola Bỉ xin gửi thông tin gồm tên công ty, địa chỉ, email, số điện thoại, website (nếu có) bằng tiếng Anh đến hòm thư be@moit.gov.vn chậm nhất trước ngày 03 tháng 6 năm 2023 để Thương vụ tổng hợp và gửi doanh nghiệp Bỉ.
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Lúc-xăm-bua, Ủy ban châu Âu