(Hàng mẫu do đối tác cung cấp)
Thương vụ kính thông báo Quý Hiệp hội và Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, liên hệ Thương vụ để tìm hiểu thông tin chi tiết.
Thông tin liên lạc Thương vụ Việt Nam tại Bra-xin:
Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91,92 Bairro da Aclimcão, São Paulo- SP, Brazil
Ông Ngô Xuân Tỵ- Trưởng Thương vụ
Điện thoại: (+84)937357008 (Zalo/Whatsapp) / (+55)11988607960 (Zalo/Whatsapp)
Email: br@moit.gov.vn / tynx@moit.gov.vn
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Brazil