Đối tác cho biết, trước mắt dự kiến sẽ đặt hàng 02 container. Thông số kỹ thuật của sản phẩm như bao bì hàng mẫu trong phụ lục đính kèm. Doanh nghiệp Việt Nam có thể OEM sản phẩm trên xin liên hệ:
Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Comnercial Division
Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.
Tel: +886 -2- 25036840
Fax: +886 -2- 25036842
Email: tw@moit.gov.vn
Ghi chú: Để có cơ sở kết nối với đối tác, xin vui lòng gửi thông tin giới thiệu của quý doanh nghiệp (brochure) kèm danh thiếp thông tin liên hệ của cán bộ/ nhân viên đầu mối.
Tải file đính kèm
2 file

 

 

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nguồn: vietnamexport.com