Công ty Panafric Ma-rốc có nhu cầu mua lưới đánh cá, trong đó có lưới cá trích với các thông số sau đây:
NYLON SARDINE NET
S/K, DSTB, LWSF
REINFORCEMENT : DOUBLE MESH 3MD AT EVERY 25 MESHES
210D/6PLY 9 MMSQ 400MD 105 MTR
210D/9PLY 9 MMSQ 400MD 105 MTR
210D/15PLY 9 MMSQ 400MD 105 MTR
210D/18PLY 9 MMSQ 400MD 105 MTR
REINFORCEMENT : WITHOUT
210D/15PLY 9 MMSQ 100MD 105 MTR
210D/18PLY 9 MMSQ 400MD 105 MTR
210D/75PLY 25 MMSQ 2.5MD 105 MTR
210D/120PLY 25 MMSQ 2.5MD 105 MTR
Ngoài ra, Công ty này cũng nhập khẩu các loại lưới vét, lưới cào và ngư cụ khác. Số lượng dự kiến nhập khẩu khoảng 6 công ten nơ 20/năm.
Các doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ với Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Ma-rốc theo địa chỉ sau đây để nhận tư vấn và kết nối (Thương vụ sẽ ưu tiên kết nối doanh nghiệp liên hệ trước):
Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc
Email: ma@moit.gov.vn. Whatsap: +84966967181
Xin trân trọng thông báo tới các Quý doanh nghiệp quan tâm.
Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc (Kiêm nhiệm Ghi-nê, Bê nanh, Cốt-đi-voa, Buốc-ki-na-pha xô))

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương