Doanh nghiệp Mỹ muốn tìm đối tác Việt Nam trong lĩnh vực Vỏ bọc giày (Waterproof CPE SuperBee PP+CPE)

Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương