Hiện tại, Cape Union Mart cần tìm nhà cung cấp có kinh nghiệm và uy tín để gia công hàng (OEM) tại Việt Nam cho sản phẩn quần áo, lều bạt, giày dép, công cụ, dụng cụ dã ngoại. Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ trực tiếp theo thông tin dưới đây:
1. Ông Paul Frier – Phụ trách bộ phận mua hàng - CAPE UNION MART (PTY) LTD
• Địa chỉ: 34 – 40 Barrack Street, P.O Box 2545, Cape Town 8000, South Africa
• ĐT: +27 (0) 21 464 5947
• Email: paul@capeunionmart.co.za
• Website: www.capeunionmartgroup.co.za
Hoặc qua Thương vụ:
2. Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi
• Địa chỉ: 198 Silver Oaks Avenue, Waterkloof, Pretoria 0181, South Africa
• ĐT: +27 (0) 12 346 8083
• Email: za@moit.gov.vn
Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi (Kiêm nhiệm Nam-mi-bi-a, Dim-ba-bu-ê, Bốt-xoa-na, Vương quốc Lê-xô-thô, Vương quốc Xoa-di-len, Mô-dăm-bíc)
 
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương