Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng giao dịch bằng tiếng Nhật có thể liên hệ trực tiếp với đối tác Nhật Bản theo đầu mối sau:
Mr. Kenichi Honma
Ogawa Trading Co.,LTD / YAOKO Group
1-10-1,Arajukucho, Kawagoe-shi, Saitama, 350-1124, Japan
TEL: +81-49-246-7506 Mob: +81-090-6726-8108
E-mail: ke-honma@yaoko-net.com
Web Site: https://www.yaoko-net.com 

Nguồn: Vietnamexport.com