Ưu tiên các doanh nghiệp có mạng lưới phân phối rộng tại Việt Nam.
Chi tiết bao gồm:
- Quy mô đầu tư: Thỏa thuận
- Tỷ lệ nắm giữ: Thỏa thuận
- Hình thức đầu tư: Mua bán chuyển nhượng cổ phần
- Giá trị cộng hưởng:
• Nguồn vốn để mở rộng hoạt động sản xuất và mạng lưới kinh doanh
• Chuyển giao và phát triển công nghệ Nhật Bản
- Về nhà đầu tư:
• Công ty chuyên sản xuất, phân phối thương mại và bán lẻ các sản phẩm gia vị và nước sốt chế biến sẵn, có lịch sử từ những năm 1900s.
• Doanh thu hằng năm hơn 80 triệu USD.
Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ.

Nguồn: Cổng thông tin kết nối đầu tư - thương mại - M&A Việt- Nhật