Theo đối tác, do nhu cầu mở rộng và đa dạng hóa nguồn cung, FLOBAL mong muốn tìm kiếm thêm các đối tác cung ứng đến từ Việt nam để nhập khẩu về Nhật Bản hoặc xuất đi Hoa Kỳ.
Chi tiết về các yêu cầu mẫu mã chất lượng hàng hóa do hai Bên mua- bán trực tiếp trao đổi.
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:
Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Địa chỉ: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.
Tel: +886 -2- 25036840
Fax: +886 -2- 25036842
Email: tw@moit.gov.vn
Danh mục nhóm sản phẩm đối tác cần mua như phụ lục đính kèm.
insulation pair coil  22032201.xlsx
SUS fitting search 20230331.xlsx

Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc