Mục tiêu của Enerprime Incorporated phân phối trên thị trường ở Philippines qua bán lẻ trực tuyến/online và phân phối trên thị trường đại chúng. Sản phẩm mà Enerprime Incorporated nhập khẩu và phân phối thường dành cho phân khúc giá cả trung cấp và rẻ, nhưng cũng bao gồm các nhà cung cấp chất lượng tốt để đa dạng hóa về chủng loại và về chất lượng vật liệu.
Địa chỉ liên lạc
Jan Derrick C. Ong MD
Địa chỉ văn phòng: 37 Timog Avenue South Triangle QC.
Điện thoại cố định / Liên hệ : 8-332-8625 / (+63) 925-815-885
Trang web: http://www.dragonfireworks.com/ http://enerprimeph.com
Tải file đính kèm : Enerprime-Importation-Product-Requirements-4qLO0

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Philippines