Nếu có thể cung cấp số lượng lớn, giá ổn định sẽ ký hợp đồng dài hạn.
Công ty Việt Nam nào có khả năng cung ứng và có nhu cầu kết nối giao thương vui lòng điền thông tin đăng ký tại đây và gửi thông tin giới thiệu về năng lực, báo giá cùng danh thiếp của cán bộ bán hàng / đại diện liên hệ tới Chi nhánh Thương vụ Osaka
Email: osaka@moit.gov.vn / quyenhabct@gmail.com
viber_image_2022-06-04_21-36-44-641-2awk4.jpg
viber_image_2022-06-04_21-36-44-923-4SLab.jpg

Nguồn: Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản