Thông tin cụ thể:
- yến thô
- yến định hình a5
- yến huyết (tối thiểu 3%, tối đa 5%)
- yến vụn (95%)
Số lượng mỗi tháng 1-2 tấn
Yêu cầu: công ty có chứng nhận FDA và độ vụn không quá 2%/tổ.
Nếu có thể cung cấp số lượng lớn sẽ ký hợp đồng dài hạn.
Công ty Việt Nam nào có khả năng cung ứng và có nhu cầu kết nối giao thương vui lòng điền thông tin đăng ký tại đây và gửi thông tin giới thiệu về năng lực, báo giá cùng danh thiếp của cán bộ bán hàng / đại diện liên hệ tới Chi nhánh Thương vụ Osaka
Email: osaka@moit.gov.vn / quyenhabct@gmail.com.
 

Nguồn: Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản