Thông tin liên hệ:
Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ trực tiếp hoặc thông qua Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sỹ
Mr. Francesco Straziota, Commercial Director,
ABBONDANZA
Email: francesco.straziota@abbondanza.ch
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sỹ
Email: ch@moit.gov.vn
 

 

Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại