Thông tin về sản phẩm:
1) Product Name: Marigold
2) HS CODE: 1211.90-1999
3) Specifics: trao đổi
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đề nghị gửi brochure/ catalogue giới thiệu công ty và sản phẩm tới đầu mối liên hệ: Ms. Minh Anh, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc qua Email: anhulm@moit.gov.vn.
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc