Nhu cầu đặt hàng hàng tháng từ 50,000-100,000 tấn hàng/tháng sau khi mua hàng thử nghiệm thành công.
Liên hệ:
Ms. Buddie - Far City Mining Hong Kong Co.,
Tel: +852 92293973
E-mail: buddie@farcitymininghk.com

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong