Quý Anh/chị Doanh nghiệp nào có khả năng sản xuất các sản phẩm nêu trên, xin vui lòng liên hệ:
CN Thương vụ Việt Nam tại San Francisco
Mr Trần Minh Thắng - Trưởng Thương vụ
Mobile: +14155096724 (Call/Zalo/WhatsApp)
Email: thangtm@vietrade.gov.vn - thangtm@gmail.com - sanfrancisco@moit.gov.vn
Thông tin sản phẩm xem chi tiết theo file đính kèm.
 
Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ