Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể gửi thông tin, catalogue đến Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email: dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết.
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
 

 

Nguồn: vietnamexport.com