Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ sau để biết thêm chi tiết:
Mr Hoàng Đức Nhuận
Mobile: + 213 559502658
Email: Dz@moit.gov.vn
Nguồn: Vietnamexport.com