Thông tin chi tiết:
+ Sản phẩm: gạo hạt trung và hạt dài như gạo Japonica và gạo nấu sushi.
+ Liên hệ: Areum Kim (Category Manager) - Công ty RheeBros
7461 Coca Cola Dr,
Hanover, MD 21076 USA
Email: arekim@rheebros.com
Số điện thoại: 410.381.9000 ext.1121
Hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ theo email dieptn@vntousa.org để được hỗ trợ thêm thông tin.
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ