Triển khai kết quả làm việc của Thủ tướng Chính phủ với hệ thống Thương vụ, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ sẽ tập trung hỗ trợ xuất khẩu nông sản vào Bỉ và EU, đặc biệt là các sản phẩm đóng hộp.
Hiện tại, một doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bỉ cần cung ứng 3 sản phẩm đóng hộp như sau:
1/ Dứa Tidbits - chất lượng vượt trội
Số lượng sản phẩm này 66.000 hộp thiieecsc/ năm
2/ Dứa Tidbits - Chất lượng tiêu chuẩn
Nó giống hơn hoặc ít hơn ở trên nhưng cho phép có những mẩu nhỏ hơn và màu sắc cộng với hương vị có thể hơi khác một chút so với ở trên.
Số lượng là 18.000 hộp thiếc một năm
3/ Măng lát
Số lượng sản phẩm này 54.000 hộp thiếc /năm
Thông số kỹ thuật của mục 1 và mục 3 ở file đính kèm.
Chúng tôi mong nhận được chào hàng về thông số kỹ thuật, giá FOB tại Thái lan (tốt nhất tại Bankok), các chứng nhận sản phẩm nếu có.
Về đóng gói: khối lượng tịnh trong hộp thiếc là 1,84kg.
Công ty Việt nam nào có khả năng cung ứng hợp đồng trên xin gửi bản chào trên bản word gồm tên, địa chỉ liên hệ công ty, giá chào sản phẩm, liệt kê các chứng chỉ đã có về hòm thư be@moit.gov.vn trước ngày 30 tháng 8 năm 2022. Đề nghị chưa gửi catalogue sản phẩm. Công ty sẽ liện hệ trực tiếp để trao đổi thêm.
Xin trân trọng cảm ơn và chúc các doanh nghiệp thành công tại Bỉ và EU.
bamboo shoot slide.png
pineapple tidbit.png
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU