Theo thư của Vạn Dĩnh, để giảm tải áp lực phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, đa dạng nguồn cung, Van Dĩnh có nhu cầu tìm kiếm thêm các đối tác cung ứng dao cạo một lần từ Việt Nam để xuất khẩu đi thị trường các nước Trung Nam Mỹ.
Về nguyên tắc, yêu cầu của Vạn Dĩnh đối với dao cạo một lần là màu sắc và chi tiết thiết kế của dao cạo dùng một lần phải hoàn toàn giống nhau, trong đó quan trọng nhất, lưỡi dao phải là lưỡi của Thụy Điển. Theo Vạn Dĩnh, lưỡi dao hiện có nhiều nhà sản xuất khác nhau song lưỡi dao của Thụy Điển có chất lượng tốt hơn.
Về số lượng, Vạn Dĩnh đề xuất có thể bắt đầu hợp tác với đối tác cung ứng Việt Nam thử nghiệm từ số lượng nhỏ, khi chất lượng ổn định và giao hàng đúng hẹn sẽ dần đơn hàng và số lượng.
Chi tiết về yêu cầu hàng hóa và các điều kiện mua - bán do hai Bên doanh nghiệp trực tiếp đàm phán.
Doanh nghiệp Việt Nam có thể cung ứng sản phẩm trên, xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:
Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Comnercial Division
Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.
Tel: +886 -2- 25036840
Fax: +886 -2- 25036842
Email: tw@moit.gov.vn
Tải file đính kèm

·          IMG_5668-rkTi0

·          IMG_5669-tRK5T

·          IMG_5670-AZ3DQ

·          IMG_5671-wj7ir

 

Nguồn: Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc