Chi tiết, xem tại đây.
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria