Bộ Công Thương trân trọng kính mời các tổ chức quan tâm gửi thông tin đăng ký tham dự Diễn đàn chung về Thương mại và Phát triển bền vững theo biểu mẫu đính kèm tới địa chỉ sau:
Bộ Công Thương (Vụ Chính sách thương mại đa biên)
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: wto_mtpd@moit.gov.vn
Thời hạn gửi đăng ký: Trước 17h00 ngày 12 tháng 10 năm 2022 (Ban tổ chức có thể ngừng nhận đơn đăng ký trước thời hạn trên nếu số đơn đăng ký vượt quá khả năng tổ chức).
Đại biểu tham dự được lựa chọn trên cơ sở lĩnh vực hoạt động của tổ chức mình có liên quan trực tiếp đến các nội dung thuộc diện điều chỉnh của Chương 13 EVFTA, đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường.

Thông tin chi tiết, xem tại đây. 

 

Nguồn: Vụ Chính sách thương mại đa biên