Thương vụ Việt Nam tại Úc liên tục kết nối giao thương và hỗ trợ quảng bá để quyết tâm xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam tại Úc.
Trong đó, Thương vụ Việt Nam tại Úc quyết tâm thúc đẩy mặt hàng măng Tây Việt Nam vào Úc. Thương vụ kính đề nghị doanh nghiệp nào có năng lực sản xuất ổn định về chất lượng và số lượng liên hệ với Thương vụ. Cụ thể mặt hàng: Mang tây đóng hộp. Xin liên hệ: vntrade@bigpond.net.au. Tiêu đề: Măng Tây.

Xem bản tin của Thương vụ tại đây

Theo số liệu mới công bố của Cục thống kê Úc, thặng dư hàng hóa và dịch vụ được điều chỉnh theo mùa của Úc tháng 7/2021 đã tăng hơn 1 tỷ AUD lên 12,1 tỷ AUD. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa tăng hơn 2 tỷ AUD (5%) so với tháng trước, lên hơn 45,9 tỷ AUD; nhập khẩu hàng hóa tăng hơn 1 tỷ AUD (3%) so với tháng trước, lên hơn 33,8 tỷ AUD.
Về xuất khẩu: Hàng hóa của Úc điều chỉnh theo mùa vào tháng 7/2021 đạt 41,2 tỷ AUD, tăng 6% so với tháng trước. Trong đó hàng hóa nói chung đạt 39,1 triệu AUD, tăng 7%; vàng phi tiền tệ đạt hơn 2 tỷ AUD tăng trưởng giảm (-3%). Trong hàng hóa nói chung, hàng nông nghiệp đạt 4,9 tỷ AUD, tăng 6% và hàng phi nông nghiệp đạt 31,1 tỷ AUD, tăng 7% so với tháng trước.
Hàng hóa nông nghiệp dẫn đầu là xuất khẩu bông, tăng mạnh sau vụ mùa bội thu năm 2021. Thịt và các chế phẩm từ thịt đạt 1,3 tỷ AUD, tăng 8% so với tháng trước; len va da cừu đạt 405 triệu AUD, tăng 12%; trong khi ngũ cốc và chế phẩm của ngũ cốc đạt 1,15 tỷ AUD, giảm 2% so với tháng trước.
Hàng phi nông nghiệp dẫn đầu là nhiên liệu khoáng sản khác, quặng kim loại, than cốc, than bánh. Quặng kim loại và khoáng sản tăng 4%, đạt trên 19 tỷ AUD, dẫn đầu là quặng sắt xuất khẩu sang Trung Quốc.
Nhiên liệu khoáng sản khác tăng 22%, đạt trên 5 tỷ AUD; tăng chủ yếu do khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than nhiệt điện; mặt hàng này xuất khẩu chủ yếu sang các nước Bắc á.
Về nhập khẩu hàng hóa, tổng nhập khẩu hàng hóa của Úc tháng 7 đạt hơn 29,4 tỷ AUD, tăng 4% so với tháng trước. Trong đó nhập khẩu hàng hóa nói chung đạt trên 29 tỷ AUD, tăng 5%; nhập khẩu vàng phi tiền tệ đạt 437 triệu AUD, giảm 22%. 4 Về hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu đạt 9,3 tỷ AUD, giảm 3% so với tháng trước trong đó dẫn đầu là thiết bị vận tải phi công nghiệp, đạt 2,2 tỷ AUD, giảm 4%; tiếp đến là dệt may, quần áo và giầy dép đạt 1,6 tỷ AUD, giảm 4%.
Thương vụ Việt Nam tại Australia

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương