Đặc biệt, việc quả vải chinh phục thành công thị trường châu Âu lần này phải kể đến vai trò quan trọng của Bộ Công Thương và sự năng động của hệ thống thương vụ Việt Nam tại địa bàn. Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc tới sự chuyên nghiệp, năng động của các doanh nghiệp.
Không phải bây giờ người dân Pháp mới biết đến quả vải Việt Nam. Từ những năm 2012-2013, một vài nhà phân phối hàng châu Á đã về nước tìm mua vải thiều Hải Dương đưa sang Pháp để bán. Sau 3-4 năm kinh doanh không hiệu quả do chất lượng sản phẩm đi xuống, vận tải khó khăn, tỷ lệ quả hỏng nhiều, họ đã không còn hào hứng với mặt hàng hoa quả này nữa.
Ông Vũ Anh Sơn, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Pháp, cho rằng việc quả vải Việt Nam quay trở thị trường Pháp với số lượng nhập khẩu lớn nhất từ trước tới nay là nhờ vào nhiều yếu tố thuận lợi, trong đó có 3 điểm nhấn quan trọng. Đó là việc áp dụng các công nghệ và tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như GlobalGAP, VietGap, chất lượng vùng trồng và chất lượng trái vải ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quốc tế.
Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành từ trung ương đến địa phương, từ trong và ngoài nước, ngày càng phối hợp nhịp nhàng để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong chiến lược phát triển thị trường nước ngoài. Điều này được thể hiện rõ ở sự phối hợp xuyên suốt và nhịp nhàng nhất từ trước tới nay giữa các địa phương và Bộ Công Thương nhằm triển khai thực hiện các chính sách, định hướng của chính phủ trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
Thành công của mùa vải năm nay cũng là nhờ có sự chủ động và tích cực của Bộ Công Thương và các tỉnh như Hải Dương, Bắc Giang trong việc phối hợp để tìm đầu ra cho nông sản.