Nhu cầu tiêu dùng trong nước đối với hàng hóa, dịch vụ lớn nhưng phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm nhập khẩu. Sản xuất trong nước của Philippines khá hạn chế, đặc biệt, trong điều kiện nhu cầu tiêu thụ trong nước lớn tạo nên áp lực mở cửa thị trường cho các loại hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là thị trường các sản phẩm lương thực.
Thương vụ Việt Nam tại Philippines thông tin đến bạn đọc và Quý doanh nghiệp về tiềm năng thị trường Philíppines để tham khảo. Chi tiết xem tại đây.
Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Philippines 

Nguồn: moit.gov.vn