Bạn cần chú ý đến tính bền vững, sử dụng tốt nguồn nước và giảm bao bì ni lông.
Tham khảo thông tin dưới đây để giúp bạn xuất khẩu hiệu quả trái cây tươi và rau quả sang thị trường Châu Âu.

Chi tiết, xem tại đây.

Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương