8 trường hợp khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến
Nội dung này được nhắc đến tại Thông tư 30/2020/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP.
Theo đó, tại Điều 6 Thông tư này, các trường hợp khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đúng tuyến gồm:
- Đến khám, chữa bệnh đúng cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT.
- Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh ở các cơ sở cùng tuyến khác trong cùng địa bàn tỉnh.
- Người tham gia BHYT trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc.
- Người tham gia BHYT được chuyển tuyến.
- Người tham gia BHYT có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, tạm trú… khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT.
- Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến.
- Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.
- Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.
Thông tư 30/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2021.
Phạt nặng khi cho người khác “mượn” văn bằng, chứng chỉ
Cụ thể, theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 04/2021/NĐ-CP, phạt từ 05 - 10 triệu đồng với một trong các hành vi sau:
- Sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác.
- Cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình.
- Sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung.
Trong khi đó, quy định cũ tại Nghị định 138/2013/NĐ-CP, phạt tối đa 08 triệu đồng với hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác và sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa.
Như vậy, kể từ 10/3/2021 - ngày Nghị định 04/2021 có hiệu lực đã bổ sung quy định xử phạt khi cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình. Theo đó, mức phạt tối đa với các hành vi trên là 10 triệu đồng.
Hướng dẫn mới về thanh toán thuốc đông y, vị thuốc y học cổ truyền
Nội dung này được ghi nhận tại Thông tư 27/2020/TT-BYT, thay thế cho Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BYT.
Theo đó, Qũy BHYT vẫn thanh toán chi phí thuốc, vị thuốc, thuốc thang sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và thuốc do cơ sở KCB tự bào chế dựa vào số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh, giá mua vào, chi phí hao hụt theo quy định và các chi phí khác.
Tuy nhiên, quy định mới đã có sự điều chỉnh về các loại chi phí được Qũy BHYT thanh toán với các trường hợp sau:
* Đối với vị thuốc: Trường hợp cơ sở KCB mua dược liệu để chế biến, bào chế vị thuốc: Qũy BHYT thanh toán chi phí dược liệu theo giá mua vào của KCB và các chi phí sau:
+ Chi phí hao hụt trong chế biến, bảo quản, cân chia (nếu có);
+ Chi phí phụ liệu làm thuốc (quy định mới);
+ Chi phí chế biến, bào chế bao gồm điện, nước, nhiên liệu (quy định mới);
+ Chi phí bao bì đóng gói (nếu có) (quy định mới);
+ Chi phí nhân công thực hiện (quy định mới);
+ Chi phí quản lý và chi phí khấu hao máy móc (quy định mới);
* Đối với thang thuốc có thành phần từ các vị thuốc trong Danh mục quy định: Thanh toán các chi phí:
- Chi phí vị thuốc theo quy định mới;
- Chi phí sắc thuốc;
- Chi phí bao bì đóng gói (nếu có) khi cơ sở KCB không thực hiện sắc thuốc tại cơ sở cho người bệnh (Trước đây cơ sở KCB chỉ được thanh toán chi phí đóng gói bao bì khi khi tổ chức sắc thuốc tại cơ sở).
* Đối với thuốc do cơ sở KCB tự bào chế: Được thanh toán:
- Chi phí dược liệu theo giá mua vào của cơ sở KCB hoặc chi phí vị thuốc theo quy định;
- Chi phí hao hụt (nếu có);
- Chi phí tá dược, phụ liệu làm thuốc;
- Chi phí chế biến, bào chế bao gồm điện, nước, nhiên liệu;
- Chi phí bao bì đóng gói;
- Chi phí vật tư, hóa chất, phụ liệu phục vụ hoạt động kiểm tra chất lượng trước khi thực hiện kiểm nghiệm (nếu có) ((quy định mới);
- Chi phí kiểm nghiệm về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền;
- Chi phí nhân công thực hiện (quy định mới);
- Chi phí quản lý và chi phí khấu hao máy móc (quy định mới).
Quy định này được áp dụng từ ngày 01/3/2021 - ngày Thông tư 27/2020/TT-BYT có hiệu lực.
Thẩm quyền nâng lương trong quân đội
Thông tư 12/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 170/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ 15/3, theo đó:
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ quyết định việc nâng lương đối với: Quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương từ 6,80 trở lên; Công nhân và viên chức quốc phòng có hệ số lương từ 6,20 trở lên.
Tổng Tham mưu trưởng sẽ quyết định việc nâng lương đối với: Quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương dưới 6,80 và công nhân và viên chức quốc phòng có hệ số lương dưới 6,20 thuộc Bộ Tổng Tham mưu và doanh nghiệp cổ phần trực thuộc Bộ Quốc phòng (Thông tư 170/2016/TT-BQP hiện không quy định nội dung này).
Người chỉ huy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (trừ các doanh nghiệp cổ phần trực thuộc Bộ Quốc phòng) sẽ quyết định việc nâng lương đối với: Quân nhân chuyên nghiệp có hệ số lương dưới 6,80; Công nhân và viên chức quốc phòng có hệ số lương dưới 6,20.
1.838 nghề, công việc được về hưu trước tuổi
Căn cứ khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được về hưu trước tuổi nhưng không quá 05 năm.
Theo đó, danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mới được ban hành kèm theo Thông tư 11/2020/ TT-BLĐTBXH gồm 1838 nghề, công việc. Cụ thể có các lĩnh vực như:
- Khai thác khoáng sản.
- Cơ khí luyện kim.
- Xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi.
- Thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông…
Quy định chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2025
Căn cứ Nghị định 07/2021/NĐ-CP, chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 -2025 được thực hiện như sau:
Mức chuẩn nghèo đa chiều năm 2021
Từ 01/01/2021, tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg. Cụ thể:
- Khu vực nông thôn: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700.000 đồng trở xuống.
- Khu vực thành thị: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 900.000 đồng trở xuống.
Mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025
- Khu vực nông thôn: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống.
- Khu vực thành thị: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 02 triệu đồng trở xuống.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/3/2021.
Kéo dài thời hạn bảo hiểm xe máy bắt buộc tối đa 3 năm
Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.
Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 03/2021, thời hạn ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm như sau:
- Thời hạn bảo hiểm tối thiểu 01 năm, tối đa 03 năm: Xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự.
- Thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 01 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 01 năm: Với các xe cơ giới còn lại.
Bên cạnh đó, bổ sung 01 trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 01 năm là xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an. Ngoài ra, 02 trường hợp còn lại vẫn giữ theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 103/2008/NĐ-CP.
Từ 20/3/2021, giáo viên không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Nội dung nổi bật này được đề cập trong các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 20/3/2021.
Theo các Thông tư này, trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên chỉ yêu cầu:
Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
Trước đây, theo các quy định cũ, yêu cầu với giáo viên như sau:
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc bậc 2, 3 (tùy hạng giáo viên, cấp dạy) hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
Như vậy, từ ngày 04 Thông tư này có hiệu lực, người thi tuyển viên chức để được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hoặc nâng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên sẽ không bắt buộc có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Lưu ý: các Thông tư này áp dụng với giáo viên tại các trường công lập.

Nguồn: VITIC