Quyết định số 956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035.