Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm nay XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ đạt giá trị 25 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. EU là thị trường NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ lớn nhất chiếm 69% tỷ trọng, đạt giá trị 17,6 triệu USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bồ Đào Nha là nước NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ lớn nhất trong khối EU, với giá trị NK 4 tháng đầu năm nay đạt 5,6 triệu USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là Italia với giá trị NK đạt 4,3 triệu USD, tăng 37%. Tây Ban Nha là nước NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ lớn thứ 3 trong khối EU nhưng lại là nước duy nhất trong 3 nước NK lớn nhất mặt hàng này trong khối EU có giá trị sụt giảm.

Nhật Bản hiện là thị trường NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ lớn thứ 2, chiếm 12% tỷ trọng, đạt giá trị gần 3 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 4/2015 Nhật Bản NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ đạt giá trị 856 nghìn USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 4 tháng đầu năm nay, XK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ sang Mỹ đạt giá trị 1,7 triệu USD, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm 2014. Mỹ là thị trường NK nhuyễn thể 2 mảnh vỏ lớn thứ 3 nhưng cũng lại là thị trường duy nhất trong 3 thị trường NK chính giảm NK mặt hàng này. 

Trong nước, hiện nay nguồn nghêu nguyên liệu đang thiếu. Trong thời gian gần đây nhiều ngư dân nuôi nghêu tại một số tỉnh bị thiệt hại. Cho đến nay người nuôi nghêu và ngành chuyên môn đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây chết nghêu hàng loạt. Do nguồn vốn đầu tư lớn nên đa phần cuộc sống người dân nuôi nghêu gặp khó khăn, không có điều kiện tái sản xuất. Theo ngư dân huyện Gò Công Đông lần đầu tiên con nghêu ở địa phương bị thiệt hại lớn nhất trong 10 năm qua. Người nuôi nghêu và ngành chuyên môn đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây chết nghêu hàng loạt.

Nguồn: vasep.com

Nguồn: Vasep