Theo số liệu thống kê từ TCHQ Việt Nam, nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu trong tháng 5/2015 đạt 262 triệu USD, giảm 12,78% so với tháng trước đó và giảm 10,1% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung, 5 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã chi hơn 1,4 tỉ USD nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu, tăng 18,52% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam từ một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Áo với 19 triệu USD, tăng 3.899,52% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Brazil với 106 triệu USD, tăng 454,16% so với cùng kỳ; Tây Ban Nha với 18 triệu USD, tăng 138,2% so với cùng kỳ, sau cùng là Anh, với 883 triệu USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ.

Các thị trường chính cung cấp TĂCN và nguyên liệu cho Việt Nam trong tháng 5/2015 vẫn là Achentina, Hoa Kỳ, Brazil và Thái Lan... Trong đó, Achentina là thị trường chủ yếu Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này với 99 triệu USD, giảm 12,05% so với tháng trước đó nhưng tăng 8,07% so với cùng tháng năm ngoái, nâng kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ nước này trong 5 tháng đầu năm 2015 lên 522 triệu USD, chiếm 36,6% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng, tăng 48,11% so với cùng kỳ năm trước – đứng đầu về thị trường cung cấp TĂCN và nguyên liệu cho Việt Nam. Kế đến là thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch nhập khẩu trong tháng 5 là 48 triệu USD, tăng 7,31% so với tháng 4/2015 và tăng 8,74% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung, 5 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ thị trường này 274 triệu USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ Achentina tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2015 do nguồn nguyên liệu từ thị trường này dồi dào – thị trường TĂCN và nguyên liệu tiềm năng của Việt Nam.

Đứng thứ ba về kim ngạch nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu trong tháng 5/2015 là Brazil với trị giá 15,8 triệu USD, giảm 59,45% so với tháng trước đó nhưng tăng 333,3% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2015 lên 106 triệu USD, tăng 454,61% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ba thị trường kể trên, Việt Nam nhập khẩu TĂCN và nguyên liệu từ các thị trường khác nữa như: Trung Quốc, Italia, Thái Lan và Ấn Độ với kim ngạch đạt 96 triệu USD, 60 triệu USD; 56,8 triệu USD và 52,6 triệu USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tháng 5/2015 và 5 tháng đầu năm 2015

ĐVT: nghìn USD
 
KNNK 5T/2014
KNNK T5/2015
KNNK 5T/2015
+/- so với T4/2015 (%)

+/- so với T5/2014 (%)

+/- so với 5T/2014 (%)

Tổng KN
1.205.682
262.770
1.428.945
-12,8
-10,1
18,5
Achentina
352.714
99.880
522.412
-12,1
8,1
48,1
Ấn độ
77.783
8.069
52.618
-11,8
-10,1
-32,4
Anh
570
329
883
482,2
430,4
54,8
Áo
479
6.758
19.184
-13,0
 
3899,5
Bỉ
3.349
788
2.962
23,8
20,2
-11,6
Brazil
19.149
15.785
106.208
-59,4
333,3
454,6
UAE
25.506
2.974
20.910
-13,9
-26,5
-18,0
Canada
12.878
5.117
13.731
692,9
822,3
6,6
Chilê
4.713
1.412
5.554
-45,8
6
17,8
Đài Loan
29.301
5.614
28.497
-11,9
-30,4
-2,7
Đức
2.927
590
2.115
63,1
-43,1
-27,7
Hà Lan
7.614
3.197
11.768
1,9
97
54,6
Hàn Quốc
13.035
2.504
15.450
-32,2
-24,8
18,5
Hoa Kỳ
214.295
48.325
274.728
7,3
8,7
28,2
Indonesia
43.606
3.836
22.725
-39,6
-47,4
-47,9
Italia
92.906
2.575
59.940
-41
-87,0
-35,5
Malaysia
9.899
2.140
10.463
34,3
9,5
5,7
Mêhicô
463
22
263
-80,4
-88,6
-43,1
Nhật Bản
1.785
44
798
-78,3
-46
-55,3
Australia
8.161
1.972
10.054
6,9
2,9
23,2
Pháp
7.775
1.481
7.358
-14,1
-13,4
-5,4
Philippin
7.572
1.829
8.353
2,720,7
320,5
10,3
Singapo
5.888
1.360
6.686
26,6
57,2
13,6
Tây Ban Nha
7.654
5.605
18.232
48,4
408,6
138,2
Thái Lan
45.706
15.299
56.844
22,4
10,1
24,4
Trung Quốc
143.287
14.656
96.383
-32,4
-74,4
-32,7
Vũ Lanh
Nguồn: Vinanet

Nguồn: Internet