Thông tin vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada. Email: ca@moit.gov.vn (Tham tán Trần Thu Quỳnh).
Quy cách của thiếp chúc mừng, túi giấy, hộp quà xin vui lòng xem tại file đính kèm.
Thương vụ Việt Nam tại Canada

Nguồn: vietnamexport.com