Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 724/QĐ-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2022, Cục Xúc tiến thương mại (Cục XTTM) phối hợp với Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi (Bộ Công Thương) tổ chức “Hội thảo giới thiệu cơ hội từ Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nhật Bản”. Thông tin Hội thảo cụ thể như sau:
1. Mục tiêu
- Giới thiệu thông tin chung về thị trường Nhật Bản, tình hình quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản;
- Giới thiệu Hiệp định RCEP, cơ hội thúc đẩy xuất khẩu dành cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Nhật Bản tận dụng ưu đãi từ Hiệp định RCEP;
- Hướng dẫn tận dụng quy tắc xuất xứ để được ưu đãi từ Hiệp định RCEP khi xuất khẩu sang Nhật Bản;
- Chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh, trao đổi thương mại với các đầu mối xúc tiến thương mại và các đối tác Nhật Bản.
2. Quy mô: 70-150 doanh nghiệp.
3. Thời gian: Dự kiến ngày 05 tháng 7 năm 2022.
4. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Hà Nội Centre, 78 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
5. Hình thức: Trực tiếp
6. Ngành hàng: Đa ngành
7. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam, Nhật Bản được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, có nhu cầu tìm hiểu thị trường Nhật Bản.
8. Chi phí: Miễn phí
- Doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí tham dự Hội thảo.
9. Các nghĩa vụ khi tham gia chương trình:
- Hoàn thành phiếu đăng ký tham gia chương trình (theo mẫu).
- Hoàn thành phiếu đánh giá kết quả ngay sau Hội thảo.
10. Thời hạn đăng ký tham gia:
Các đơn vị quan tâm gửi phiếu đăng ký trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 qua email tamdd@moit.gov.vn hoặc gửi trực tiếp về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi), địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người liên hệ: ông Đỗ Đức Tâm, Điện thoại: 024.2220.5423/0903251995.
Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại