GNG Group Taiwan Ltd., hiện đang gia công quần áo có nhu cầu tìm đối tác may gia công quần áo, ba lô để đặt hàng xuất khẩu đi Âu Mỹ.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với đối tác theo phương thức sau:

Mr. Liang Shiyou

Công ty GNG Group Taiwan Ltd.,

3F, No 124 Jilin Rd., Zhongshan dist., Taipei 104 Taiwan

Tel: +886.2.25670662

Email: discovery566@gmail.com

Skype: discovery566

Nguồn: vietnamexport.com

 

Nguồn: Tin tham khảo