Theo đó, việc xuất khẩu chỉ được thực hiện thông qua giấy phép. Đồng thời, khi đơn xin phép xuất khẩu (giấy phép) được chấp thuận, các nhà máy sẽ phải xuất xưởng trong vòng 30 ngày. Xuất khẩu sang EU và Hoa Kỳ thông qua hạn ngạch thuế quan được giữ bên ngoài phạm vi quy định mới. Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu 5.841 tấn đường sang EU và 10.475 tấn sang Mỹ theo hạn ngạch.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ